Ordainsariak

Udaletxeko karguen ordainsariak
Kontzeptua Zenbatekoa
Kilometro-kopurua 0,29 €/Km
Alderdi politikoei emandako zenbatekoak
Alderdi bakoitzari 86,00 €/hilean
Zinegotzi bakoitzari 42,00 €/hilean
EH BILDU
EAJ/PNV
296,00 €/hilean
170,00 €/hilean
Osoko bilkuretara bertaratzea 42,00 € agertutako bakoitzari
Alkatearen ordainsaria (%40an liberatua)
Hileko ordainsaria 843,13 €
Urteko ordainsaria (14 pagas) 11.803,82 €
2017ko irailaren 12tik aurrera Alkateak uko egin dio liberazioei. Ez dauka ordainsaririk.

Jardueren eta ondasunen interesen erregistroa

Ajangizko Udalbatzaren Idazkaritza Orokorra da bakar-bakarrik Jardueren eta Ondasunen Interesen Erregistroa eramateko eta zaintzeko arduraduna. Erregistro horietan udal-korporazioko zinegotziek ustezko bateraezintasunezko arrazoiei buruz egindako adierazpenak erregistratzen dira, bai eta dirusarrerak eman diezazkiekeen edozein jarduerari buruzkoak eta ondare-ondasunei buruzkoak ere.

Erregistro horiek izaera publikokoak dira Tokiko Erregimeneko Oinarrien Legeak agerian uzten duenez.