Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoa arautzen duen urriaren 1eko 39/2015 Legeen arabera hiritarrek aurkezten dituzten eskaerak erantzuteko kudeatzen dituen espedienteetan erabiltzen ditu datuak Ajangizko Udalak. Datu pertsonalak, gaian eskudun diren beste Administrazio Publikoei ezagutarazi dakieke. Pertsona interesdunak, Udalera bidalitako gutun baten bidez edo dbo-dpd.ajangiz@bizkaia.org korreo elektronikora bidalitako korreo baten bidez, bere datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko edo/eta ezabatzeko eskubidea izango du; baita datu horien tratamendua mugatu edo ukatzeko eskubidea ere. Datuen babesari buruzko Politikari dagokionez, informazio gehiago www.ajangiz.eus helbideak aurkitu daiteke.