Autonomia fiskala

Zergazko diru-sarreren aitortutako eskubideak I - III /
guztizko aitortutako eskubide garbi osoa
Urtea Ehunekoa (%)
2010 36,07
2011 22,51
2012 25,35
2013 38,01
2014 36,09
2015 42,26
2016 37,41
2017 39,49
2018 33,90