Herritar bakoitzeko superabita (edo defizita)

Egokitutako aurrekontu-emaitza / biztanle kopurua
Urtea Zenbatekoa (€)
2010 417,56
2011 617,31
2012 187,56
2013 393,84
2014 585,40
2015 583,62
2016 387,20
2017 357,55
2018 45,66