Gastua biztanleko

Aitortutako obligazio garbiak / biztanle kopurua
Urtea Zenbatekoa (€)
2010 2.529,70
2011 1.554,74
2012 1.707,16
2013 1.205,65
2014 1.253,64
2015 1.331,30
2016 1.477,39
2017 1.028,24
2018 1.400,55