Diru-sarrerak biztanleko

Zergen diru-sarrerak / biztanle kopurua
Urtea Zenbatekoa (€)
2010 1.040,71
2011 524,46
2012 475,70
2013 594,27
2014 555,93
2015 689,55
2016 500,20
2017 539,68
2018 478,00