Inbertsioa biztanleko

Aitortutako betebehar garbiak (VI eta VII. kapituluak) / biztanle kopurua
Urtea Zenbatekoa (%)
2010 1.578,52
2011 1.393,95
2012 724,87
2013 234,05
2014 286,57
2015 310,06
2016 473,29
2017 41,78
2018 442,62